Nová státní pujčka

Vláda ČR schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 35 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až 150 000 Kč. Tato půjčka je velmi výhodná nejen díky úrokové sazbě 2%, ale také proto, že není třeba ručit nemovitosí a máte tak možnost získat hypotéku. Další výhodou je snadné vyřízení. Doporučujeme! Více zde!Tepelné čerpadlo

Topte levně!

Zkuste tepelné čerpadlo!
Médium, které Vám navždy
topí levně!

Vláda ČR schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 35 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až sto padesáti tisíc korun.

Úvěr lze poskytnout žadateli, který žije v manželství, ve kterém je alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhl 36 let, nebo nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let a má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě.

Úvěr slouží na modernizaci bytu, tj. na stavební úpravy nebo udržovací práce a to i na bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu.

Úvěr může být také použit na připojení bytového domu, nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, je-li žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

Úvěr lze poskytnout do výše 150 000 Kč a úročí se 2 % úrokovou sazbou ročně. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru. Příjemce musí zahájit čerpání úvěru do 1 roku ode dne uzavření úvěrové Úvěr lze čerpat do 2 let ode dne uzavření úvěrové smlouvy.

Úvěr je splatný nejdéle do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními splátkami zahrnujícími splátku jistiny a úroku na účet uvedený v úvěrové smlouvě. Příjemce nebo nabyvatel může kdykoliv zaplatit mimořádné splátky, které vedou k předčasnému splacení úvěru nebo jeho části.


Úvěr nelze poskytnout žadateli příjemci opakovaně.


Tato forma státní podpory mladých rodin se bude poskytovat z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. Návrh tedy nemá přímý dopad na státní ani ostatní veřejné rozpočty.

Při předpokládaném počtu 6,5 tis. příjemců úvěrů ročně představuje počáteční čisté výdaje SFRB objem 975 mil. Kč v 1. roce. Schválený rozpočet SFRB pro rok 2006 počítá s objemem 1 mld. Kč na tuto novou formu podpory mladých rodin.


Účinnost návrhu je od 1. března 2006. Poskytuje se tak určitý čas na zajištění technických podmínek pro realizaci navrhované formy podpory ze strany poskytovatele. Žadatelé tedy mohou začít posílat žádosti od 1. březnu 2006 na adresy SFRB:

pracoviště Praha
ul. Dlouhá 13
110 00 Praha 1
telefonické spojení: 221 771 611
faxové spojení: 221 771 636
E-mail: sekretariat@sfrb.cz

pracoviště Olomouc
Dolní náměstí 9
771 00 Olomouc
telefonické spojení: 58 520 61 21
faxové spojení: 58 523 43 03
Formuláře Žádosti bude možné stáhnout na webových stránkách SFRB: www.sfrb.cz od 15. 2. 2006