Nová státní pujčka

Vláda ČR schválila nařízení o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na modernizaci bytů pro mladé. Díky tomu mohou lidé do 35 věku let získat nízkoúročený úvěr v hodnotě až 150 000 Kč. Tato půjčka je velmi výhodná nejen díky úrokové sazbě 2%, ale také proto, že není třeba ručit nemovitosí a máte tak možnost získat hypotéku. Další výhodou je snadné vyřízení. Doporučujeme! Více zde!Tepelné čerpadlo

Topte levně!

Zkuste tepelné čerpadlo!
Médium, které Vám navždy
topí levně!

Administrativa

Nebojte se úřadů, s námi to zvládnete

Realizace RD objektu nebo jakékoliv stavby obdobné velikosti je složitý administrativní proces, který probíhá zhruba v následujících etapách. Nemějte z toho však obavy. Jsme připraveni pro Vás vyřídit celý administrativní proces nebo pouze jeho jednotlivé části, které si nebudete moci zařídit sami.Administrativní procesy

Pro představu Vám přinášíme soupis jednotlivých administrativních úkonů, které nesmíte opomenout, v jednotlivých etapách stavby.

Výběr lokality, pozemku
- zkontrolujte soulad deklarovaného využití plochy s územním plánem obce - kontrola na OÚ nebo na MÚ, získáte tak jistotu, že nad Vaším domem nepovede dálnice
- zajistěte si dopravní obslužnost území (příjezdové komunikace) - kontaktujte Stavby a údržby silnic, odbor dopravy MÚ, DI Policie CR
- před koupí pozemku nezapomeňte zjistit sítě produktovodů (ochraná pásma) ČEPRO, MERO, ST.PLYN.
- kontaktujte STE pokud není území zasíťováno, zjistěte kolik bude stát provedení elektrizace (většinou se stavebník podílí 60% STE 40%), a také jak silná je trafostanice
- nechte si udělat výpis z Katastru nemovitostí, což je veřejná listina zda na pozemek (nebo rekonstruovanou nemovitost) nevázne zástavní právo nebo exekuční výměr, pokud ano je třeba být maximálně opatrný, ale i toto se dá řešit za pomocí právnického dohledu
- vypracujte kupní smlouvy - připravte se na pro?nancování - dejte návrh na vklad na Katastr nemovitostí a po registraci kupní smlouvy katastrem se stáváte faktickým majitelem nemovitosti (vlastní zapsání na list vlastnictví trvá 2-3 měsíce, vyřízení je možné urychlit například z důvodů nutnosti ručení na nově získávaný hypotéční úvěr

Pro získání stavebního povolení nutno získat vyjádření těchto zúčastněných stran:
- STE
- TELECOM
- MUZEUM
- STŘ. PLYNÁRENSKÁ
- ČEPRO
- MERO
- Odbor životního prostředí
- VODOS
a další dle požadavku MÚ odbor výstavby (dle lokality)

V této fázi je nutné mít zpracovaný projekt na dům (z pohledu stavebníka i dodavatelské ?rmy je to samostatná a nejdůležitější kapitola). Velice důležité je poradit se s výběrem typu domu rozměrů, situace, topného média, kanalizace, Čističky odpadních vod atd.

Projekt se musí nechat schválit na MÚ nebo Krajském úřadě z hlediska jeho architektonické vhodnosti do rázu obce, povolení sousedů resp.souhlasem se stavbou.

S tímto materiálem se pak v rámci místního šetření setkají na místě stavby sousedé, majitelé okolních pozemků nebo nemovitostí včetně zástupce města nebo obce, pokud zúčastněné strany nemají problém s výše uvedenou stavbou. Vše byste měli připravit tak, aby setkání bylo pouze formalitou.

Začínáte stavět. I v této fázi vás neminou některé dílčí povolení, které jsou ovšem individuální jako např. další stavební povolení pro vodovodní řad, vodovodní přípojka pro nelegální studnu na pozemku, změny v projektu (záměna topení z plynového kotle na tepelné čerpadlo, změna žumpy na ČOV), příjezdová cesta atd. Jen pro ilustraci, každá dodatečná akce vyžaduje obdobný postup jako při získávání stavebního povolení pro RD.

Ke kolaudaci potřebujete tyto revize:
- elktro
- tlakovou zkoušku těsnosti plynu
- tlakovou zkoušku těsnosti kanalizace
- tlakovou zkoušku vodovodního řadu i přípojky
- záznam o vydezinfikování
- rozbor vody
- veškeré atesty k čističce odpadních vod
- vyjádření muzea
- zkoušku komína
- projekt na tepelné čerpadlo včetně příslušných revizí
Pozn. Seznam je individuální a zde Vám ho nabízíme pouze pro představu.

Na základě těchto potvrzení získáváme kolaudační rozhodnutí.

Teď už se jenom přestěhovat a spokojeně bydlet.